Các danh hiệu

 1. 1

  Chào mừng đến với Diễn Đàn Điện Nước

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 2. 5

  Cảm ơn bạn đã giao lưu trên Diễn Đàn

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 3. 7

  Đừng quay đi nhé

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 11

  Bạn rất nhiệt tình, đừng dừng lại :)

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 5. 15

  Cố lên, Chúng ta cùng chung tay phát triển

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 6. 40

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.